כיצד להתמודד עם כעסים בחיי היום יום?

התמודדדות עם כעסים ביום יום באמצעות קבלה מעשית

מאת
כיצד להתמודד עם כעסים בחיי היום יום? כיצד להתמודד עם כעסים בחיי היום יום?
לקבלת יעוץ אישי ממני, התקשרו עכשיו: 072-2285484

מבין המידות הרעות המושרשות היטב בלב האדם, אין לך מידה רעה ומגונה יותר, שיש לשלוט בה ולתקנה, ממידת הכעס. מי מאתנו לא חווה כעס חריף ובסופו נבטה בנו ההבנה שהכעס בא לסמן על מצוקות וקשיים כמו פחד, נטישה וגאווה. ואפילו אמונה שגויה לפיה העולם צריך להתנהל על פי השקפת עולם פרטית שלנו. יצחק אהרון מבקש לנשום עמוק לפני שכועסים.

לאורך הדורות נאלצו להתמודד חכמי ישראל עם מידה קשה זו וניסו לבאר אותה, לפרק אותה לגורמי הבנה ולהעניק פתרונות מועלים נגד מידה זו. בכדי להינצל מהכעס, להלן מספר נקודות למחשבה, שהן למעשה המעלות הכרוכות בהעברה על המידות והימנעות מכעס, והן דברים בגנות הכעס, שהעובר עליהם יחשוב פעמיים אם לכעוס להבא ואם לאו.

טיפים להתמודדות עם כעס:
* נסו להפוך את הכעס לרחמנות – צריך להפוך את האנרגיה של הכעס לאנרגיה של רחמנות כלפי האדם שאנו רוצים לכעוס עליו. (ליקוטי עצות ערך כעס).
* דעו: כל הכועס הוא רחוק מן האמת, וכשמתגבר על הכעס ומשבר אותו, זוכה לאמת (ליקוטי עצות, ערך כעס). וכן הם דברי הראשית חכמה: הכעס גורם עזות לאדם, מכיוון שמחמת הכעס לא ייכנע ולא יודה על האמת, ואומר החכם, כשתרצה להתחבר עם אדם – הכעיסהו. אם יודה לך בשעת כעסו על האמת, אזי התחבר אליו, ואם לאו - הנח לו.
* מאבד גדולה שנפסקה עבורו – כל הכועס, אפילו פוסקים עליו גדולה מן השמים, מורידים אותו אם עדיין לא נשתמש בה (גמרא מסכת פסחים דס"ו ע"מ ב'). משליט על עצמו כוחות שלילים מהגיהנום – בתיקוני הזוהר, תיקון מ"ח כתוב: כל מי שכועס כאילו שהדליק את אש הגיהנום, ובגמרא מסכת נדרים כתוב: "כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו שנאמר, הסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך ואין רעה אלא גיהנום".
* דיבור בנחת – "יתנהג תמיד לדבר בנחת כל דבריו לכל אדם בכל עת, ובזה ינצל מן הכעס" (הרמב"ן באגרת שלו).
* ותרנות – הרבה מן הכעס נובע ממידת הקמצנות, שמדקדק בביתו, בהוצאות אשתו, או אם קרה ומשהו ניזוק, אבד וכד'. אם יתחזק ויוותר, וידע שעדיף לו להפסיד ממון, מאשר לאבד את נשמתו בכעסו.
* ללמד לכף זכות – הדן את חברו לכף זכות, לא יתמלא שכעס עליו במהרה (ראשית חכמה שער הענווה).
* להפוך את הכעס לרחמנות – צריך להפוך את האנרגיה של הכעס לאנרגיה של רחמנות כלפי האדם שאנו רוצים לכעוס עליו.
* כל הכועס הוא רחוק מן האמת, וכשמתגבר על הכעס ומשבר אותו, זוכה לאמת (ליקוטי עצות, ערך כעס). וכן הם דברי הראשית חכמה: הכעס גורם עזות לאדם, מכיוון שמחמת הכעס לא ייכנע ולא יודה על האמת, ואומר החכם כשתרצה להתחבר עם אדם – הכעיסהו. אם יודה לך בשעת כעסו על האמת, אזי התחבר אליו, ואם לאו - הנח לו.
* מאבד גדולה שנפסקה עבורו – כל הכועס, אפילו פוסקים עליו גדולה מן השמים, מורידים אותו אם עדיין לא נשתמש בה (גמרא מסכת פסחים ) *משליט על עצמו כוחות שלילים מהגיהנום – בתיקוני הזוהר, תיקון מ"ח כתוב: כל מי שכועס כאילו שהדליק את אש הגיהנום, ובגמרא מסכת נדרים כתוב: "כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו שנאמר, הסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך ואין רעה אלא גיהנום".
* דיבור בנחת – "יתנהג תמיד לדבר בנחת כל דבריו לכל אדם בכל עת, ובזה ינצל מן הכעס" (הרמב"ן באגרת שלו).
* ותרנות – הרבה מן הכעס נובע ממידת הקמצנות, שמדקדק בביתו, בהוצאות אשתו, או אם קרה ומשהו ניזוק, אבד וכד'. אם יתחזק ויוותר, וידע שעדיף לו להפסיד ממון, מאשר לאבד את נשמתו בכעסו.
* בזמן כעס מתפרצת מחשבה חדה שיכולה לפצוע לא פחות ממכה פיסית.
*מזיקים – דע שכל מקום שאתה מוצא כעס ורוגז, שם המזיקים מוכנים להזיק, השם יצילנו, ולכן יהיה כל אדם מושל ברוחו, ויהיה נזהר מאד מן הכעס, ואם צריך להטיל מורא על בני ביתו, יעשה תנועה כמי שכועס אבל תהיה דעתו מיושבת עליו (שבט מוסר פ י"ז).
* סודות הקבלה – אמרו בגמרא, אין מוסרים דבר סוד אלא למי שעמד באמצע ימיו ואינו כועס, ועל כן הייתה קבלה בידם שלא למסור את החכמה הזו, אלא למי שניסוהו בכעס ואינו כועס, ולפי זה מי שרוצה לזכות ללמוד חכמת הקבלה צריך להיזהר מן הכעס (ראשית חכמה שער הענווה פרק ג'). *עושר – הכעס מזיק לעשירות, וכשיצר הרע מסית את האדם שיכעס, יידע שבזאת השעה רוצים להשפיע לו מלמעלה איזה סך ממון, ויצר הרע רוצה לקלקל זאת, ההשפעה על ידי הכעס שמזמין לו באותה שעה, בכדי לפגוע בהשפעת העשירות, והמתגבר על יצרו ומאריך אפו וכובש כעסו, על ידי זה זוכה לעשירות (ליקוטי עצות דמ"ט).
* שנאה – אם כועס על חברו שעשה שלא כרצונו ובא לשנאתו, יזכור טובה שעשה לו, וינחם על הרעה אשר חשב לעשות לו.
* שתיקה – שתיקה מבטלת כעס וגם קול נמוך, ולכן כשיראה האדם שהכעס מתגבר אצלו, ישתוק או לפחות ידבר בנחת ובשקט ולא יגביהה את קולו. בנוסף לכך, כדאי לא להסתכל בפניו של אותו אדם שכועס
* תינוק – הזוהר מביא, שסגולה לאדם הכועס להסתכל בפניו של תינוק, והדבר מעביר את הכעס. (זוהר פרשת ויצא דף קכ"ו).

ליצירת קשר ופרטים נוספים על יצחק אהרון

לקבלת יעוץ אישי ממני, התקשרו עכשיו: 072-2285484

לחץ/צי עכשיו על סמל הרשת החברתית שלך והחברים שלך יוכלו ליהנות גם הם
שיתוף באמצעות: Post on Facebook Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter

עוד באותו נושא:

יצחק אהרון, התמודדות עם כעסים, התמודדות עם כעסים אצל ילדים, התמודדות עם כעס פעילות, התמודדות עם תחושת תסכול
מחפש מטפל בתחום? אינדקס המטפלים והיועצים מבית אלטרנטיבלי
הקלד שם, או לחץ כאן

מחשבוני אסטרולוגיה
התאמה אסטרולוגית התאמה אסטרולוגית
בודקים התאמה אסטרולוגית במחשבון אסטרולוגיה
פרופיל מזלות פרופיל מזלות
מאפייני מזלות אסטרולוגים לפי תאריך הלידה
הורוסקופ שבועי תחזית שבועית
תחזית אסטרולוגית לכל גלגל המזלות. מה צופים הכוכבים.
הורוסוקופ. יום הלידה באיזה יום נולדת
מהו יום הלידה שלך?
קלף טארוט ואסטרולוגיה התיקון הקבלי שלך
מה התיקון והיעוד שלך על פי תורת הקבלה
קלף טארוט ואסטרולוגיה צבע המזל שלך
הצבע שמאפיין את המזל שלך ומה הוא מסמל
נומרולוגיה וטארוט
מחשבון נומרולוגיה
מחשבון נומרולוגיה לפי תאריך לידה
מחשבון נומרולוגיה
מחשבון נומרולוגיה - קריסטל המזל שלך
מחשבון נומרולוגיה
מחשבון אהבה נומרולוגי
מחשבון נומרולוגיה - קלף טארוט
מחשבון אהבה התאמה נומרולוגית לפי שם
פתיחה יומית בקלפי טארוט
פרישת טארוט און ליין
פרישת טארוט און ליין, לכל מצב בחיים
רוחניות
עוגיית מזל יומית
משפטי חשיבה חיובית
מנטרה יומית לחיבור לשפע והגשמה
   
בריאות ודיאטה
מחשבוני קלוריות ודיאטה
מחשבון BMI משקל אופטימאלי
מחשבון שריפת קלוריות
מחשבון קלוריות - חישוב אחוזי שומן בגוף
מחשבון קלוריות יומי - מחשבון BMR
מחשבון תזונה - יש לך גוף אגס או גוף תפוח
   
 
  • שליחת דף זה לחבר שליחת דף זה לחבר
  • גרסה להדפסה גרסה להדפסה


עוד באותו נושא:

יצחק אהרון, התמודדות עם כעסים, התמודדות עם כעסים אצל ילדים, התמודדות עם כעס פעילות, התמודדות עם תחושת תסכול

דרג תוכן עמוד זה

5.00