קלפי הכוכב, הירח והשמש

שלושה קלפים כוכב, ירח ושמש המופיעים ברצף זה אחר זה הם שיקוף המפה של כוחות הנפש הפועלים ברבדים שונים של האישיות.

מאת
קלפי הכוכב, הירח והשמש קלפי הכוכב, הירח והשמש
לקבלת יעוץ אישי ממני, התקשרו עכשיו: 072-2285424

על 3 אבני יסוד מבוססת התיאוריה של יונג בבחינת הנפש האנושית מן ההיבט הפסיכולוגי וההתפתחותי כאחד.
מושגי יסוד אלה הם תת מודע קולקטיבי, תת מודע והמודע. מעבר לכך זיהה יונג בנפש האנושית מרכיבים נוספים רבים, העיקריים בהם הם העצמי, אנימה ואנומיס, הצל (עליהן דובר במאמרים קודמים), הפרסונה (לכך יוחד מאמר בהמשך) ואחרים כמובן (כשלא נפרט כאן).

גם אצל פרויד אנו מוצאים חלוקה ל- 3 מ רכיבים של האישיות, אך נקודת המוצא שלו שונה. בעוד פרויד חוקר את הנברוזות של האדם ומתחקה אחר מקורן, הרי שיונג מבקש לגלות את מקורות הכוח והעוצמה הטמונים באדם (שאינם מודעים לו) בהם יוכל לעשות שימוש אפקטיבי לקראת ריפוי והעצמה.

פרויד הבחין בתת מודע, אגו וסופר אגו. התת מודע הוא ה"מחסן" של כל מה שאין התודעה והמוסר יכולים להכיל ולשאת. האגו – זה אותו חלק המתפקד בחיי יום יום, מכוון את האדם לקראת הצלחה, השגת מטרות, מימוש שאיפות – כשחומרים האפלים של התת מודע מכתיבים התנהלות פסיכולוגית ורגשית שהאדם  אינה מודע לה. הסופר אגו – זהו קול המצפון אותו אני "אידיאלי" המעכב, בולם, מבקר, שופט את מה שאינו ראוי, נכון, הולם את חוקי החברה המוסר והנוהג (דחפים העולים מן התת מודע). הנחשף לכוחות אלה נדרש להתמודד, לאזן ו/או להכילם, דבר המביא לקונפליקטים פנימיים וקשיי תפקוד בחיי היום יום.

יונג קורא לחומרים מודחקים ואפלים אלה "הצל". הם מצויים בתת מודע, אך בשונה מפרויד הוא רואה את מקורם ברובד עמוק בהרבה, אל אישי, המצוי באדם, אינו נגיש לתודעה ואינו חלק מההיסטוריה הפרטית, מקורו בתודעה קולקטיבית של האנושות. את ביטויים של חומרים אלה מזהה יונג בתרבות הקולקטיבית מיתוסים, אגדות, פולקלור, טקסים, מנהגים, אמונות, דתות. ברובד העמוק הזה טוען יונג מצויים כוחות עוצמתיים של ריפוי, החלמה וצמיחה, אם רק נצליח להביאם את המודעות ולהנגישם למודע. זה הרובד בו האדם פוגש את עצמו, מזהה את כוחו, את חולשותיו ואת ההשלכות שהוא עושה על עצמו ועל הסביבה.

משמעות הקלפים היא סמלית. כל אלמנט בקלף מסמל כוחות שפועלים בנפש. בעקרון אינם מתייחסים למציאות קונקרטית (למרות שיש הנוטים לזהות את הקלף כמציאות חיצונית). מבחינתנו – שאלה שאנו שואלים את הטארוט היא פניה ללא מודע והקלפים מתארים איך האדם מתמודד עם התכנים הנפשיים שלו.

על פי גישה זו, יש לציין, שבטארוט באה לידי ביטוי האפשרות ואולי אף היכולת להידבר עם התת מודע היצרי ואף לשלוט ולהתכוון לתת המודע הרוחני ולעשות שימוש אפקטיבי בכוחות אלה לטובת הנפש ואולי אף לקשר בין התת מודע למודע. הרצף בו מופיעים שלושה הכוכבים האסטרולוגים (הכוכב, הירח והשמש) מכוון לכך שכוחות התת מודע מזוהים ברמה הסמלית עם מים, צמחיה, כלי קיבול (אלמנטים המופיעים בקלף הכוכב והירח) והם מתקשרים לאנרגיה נשית שטיבה – מעמקים רגשיים, הפנמה, הכלה, מגנוט, הקשבה פאסיבית, זרימה ודיאלוג עם הלא מודע.
כוחות המודע מזוהים עם אנרגיה גברית החותרת להשלטת חוק וסדר תוך עשיית שימוש בהגיון, שכל ופעולה אקטיבית.

קלף השמש הוא ביטוי סמלי לאנרגיה זו של תודעה אנרגטית, אקטיבית מוחצנת.
מציאותה של דמות אנושית בקלפים מסמלת תודעה, וזו פועלת בחיינו בלבושם ובצורות שונות. הדמויות בטארוט, בעיקר בקלפי הארקנה הבכירה הן סמכותיות, לבושן מעיד על טיבן וכוח סמכותן (פיזי, רוחני, חושי, אינטואיטיבי), ויש גם כאלה נטולות כל כיסוי, העדר מעיד על היש – על המהות הפנימית נטולת כל הסוואה או כיסוי. בכוהנת תודעה אנושית הזהה עם תודעה רוחנית.

הנשמה כחלק אלוה ממעל, העירום מסמל פתיחות, ישירות וחשיפה, יכולת לתת ולהעניק לסביבה ללא מחסומים. היא גם מסמלת פגיעות ואמון כאחד, קשר בין מה שקורה ברובד הגשמי והרוחני.
קלף הכוכב הוא הביטוי המוחשי, התודעה האנושית (הדמות העירומה) המאזנת בין המודע והלא מודע (בין יבשה למים), הפועלת בהשראת העצמי המסומל ככוכב הגדול התלוי קרוב מעל ראשה של הדמות. הכוכבים הקטנים מסמלים את הכוחות הארכיטיפים של הנפש המשפיעים עליה. בעוד שבקלף הגלגל – העצמי טמון בתוככי התנועה (מרכז/גלגל) של היקום, הרי כאן העצמי מסוגל כעצם שמימי (רוחני) גדול ודומיננטי, כאן התודעה מודעת לעצמי המכוון את חייה כאלמנט רוחני, דומיננטי, זוהר, מאיר, מכוון ומעניק השראה.

היעדרות דמות אנושית בקלף הירח ומציאותם של בעלי חיים מעיד על הסמליות שהוא מייצג. כאמור – דמות אדם מסמלת תודעה אנושית. בקלף זה התודעה נעדרת והנפש נשלטת על-ידי כוחות התת-מודע ואנרגיות ארכיטיפיות הפועלות בה. הקלף מגלם מצב של טרם תודעה והיעדר מודעות עצמית. האלמנטים בקלף מצביעים על האנרגיה הנשית ועל הלא מודע ברמה הרוחנית (לבנה), והרגשית (מים). יש סכנה בהישאבות בלתי נשלטת לכוחות אלה המושכים אל העבר ואל המעמקים מפירים את האיזון הנפשי ומונעים שליטה מודעת ומושכלת ברגשות ובדחפים שעולים מן התת-מודע.
בעלי חיים בקלף מסמלים את האינסטינקטים. זו רמת החי (לא המדבר המאופיין בתודעה). כוח חייתי מאולף (הכלב) ולעומתו אינסטינקט פראי או סוציאלי המושך להיבדלות ואינדיבידואליזם.

ההתמגנטות למימד הרוחני הגבוה (הלבנה) היא מסוכנת ומתעתעת ורק העמודים בקצה הקלף מרמזים על תודעה פאלית המכוונת לשימת גבולות וקרקוע. אין זוהי תודעה אגרסיבית מדי, אין בה את הגמישות והנאורות אותם נפגוש רק  בקלף השמש העוקב, בפריסה קלף הירח עשוי לסמל הצפה של חומרי התת מודע כמשבשים את תהליכי השליטה, החשיבה וההתנהלות של האדם. משיכה על רוחניות מזויפת ואף מסוכנת לעיתים אף פחדים לא מודעים.
ברמה העמוקה יותר הקלף מדבר על כוחות ארכיטיפים של התת מודע קולקטיבי הפועלים בנפש בהיעדר התודעה והסכנה הצפויה מהם במצב זה.

קלף השמש הקלף השלישי בסדרה זו מסמל את העוצמה והאור של הצד המואר המודע של הנפש. השמש מסמל את כוח התודעה של האגו, אבל הוא גם מסמל רוחניות והארה. השמש מזכירה לנו את המנדלה – סמל העצמי. כאן היא גדולה, גלוית פנים, דומיננטית ועוצמתית.

אנו רואים איך הביטוי הסמלי של מושג זה הולך ונחשף, הולך ומתגלה, מתעצם ככל שהמודעות העצמית מתגברת ונפתחת למימד הרוחני של הנפש. בקלף העולם כל האלמנטים הרוחניים, הפיזיים, הגשמיים, היצירתיים וההכרתיים באים לידי שלווה ואינטגרציה ומופיעים באלמנטים המסמלים אותם באופן פרופורציוני, מאוזן, הרמוני, מלא תנועה, חיוניות וחיות, כשבמרכז הקלף מחוללת התודעה בדמות העלמה (שיש לב מאפיינים אנדרוגנים) המכילה ומודעת לכל המרכיבים. לעומת העלמה בקלף הכוכב (הכורעת על ברכה) והיעדר דמות נשית בקלף הירח, מי שמככב בקלף השמש כאן מתוך עליצות ובטחון רכוב על סוס אציל הינו נער קטן, כמעט תינוק. זהו הילד הפנימי שאנרגית השמש (מודעות אקטיבית, פעולה) ממריצה את כוחו היצירתי (סוס). מתן אמון בכוח זה מקדם את ה"תינוק" לעבר צמיחה, התפתחות, גדילה (כשם שהשמש עושה לצמחים). כוח זה ניצב בפתח מסע חדש שיחל לאחר קלף העולם (אינטגרציה משלימה). בקלף השמש באה לידי ביטוי ההכרה בכוח האנרגיה העוצמתית לעשות את השינוי. הפנימיות שנעורה כתינוק שזה עתה הגיח לאוויר העולם חסרת ניסיון ואינה מודעת לסכנות של אנרגיה זו, אך היא מונהגת בכוח העצמי המאשר ותומך בהיבט הספונטני שלה לקראת פיתוח התודעה, שלמה ובוגרת (קלף העולם).

הסמליות של הקלף מדברת גם על תמיכה, עידוד ושיתוף פעולה לשם השגת מטרות והנעת תהליכים. הילד אינו מביט ישירות בשמש, משום כך אינו מסתכן. ההיבט היצירתי נע ומתקדם מכוח אנרגיה ספונטנית הניזונה מן הנאורות של עוצמת התודעה. יש כאן מעין חיבור נכון ודיאלוג אקטיבי בין הכוחות שבאו לידי גילוי בקלף הירח והכוחות שאיימו על הנפש. בקלף הירח הפתיחות, המודעות, האור והעוצמה האנרגטית האקטיבית של התודעה וכוח המודע הם מקור של כוח ותנועה לקראת צמיחה, יצירתיות, שיתוף פעולה ואינטראקציה עם העולם ועם ה"אני".

שלושה קלפים כוכב, ירח ושמש המופיעים ברצף זה אחר זה הם שיקוף המפה של כוחות הנפש הפועלים ברבדים שונים של האישיות. לא כולם ולא תמיד הם מודעים לנו, אך תמיד משפיעים מהדהדים מכוונים וגם מפריעים, דוחפים ומניעים את חיינו.

ליצירת קשר ופרטים מלאים על אילנה הראל

לקבלת יעוץ אישי ממני, התקשרו עכשיו: 072-2285424

לחץ/צי עכשיו על סמל הרשת החברתית שלך והחברים שלך יוכלו ליהנות גם הם
שיתוף באמצעות: Post on Facebook Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter

עוד באותו נושא:

אילנה הראל
מחפש מטפל בתחום? אינדקס המטפלים והיועצים מבית אלטרנטיבלי
הקלד שם, או לחץ כאן

מחשבוני אסטרולוגיה
התאמה אסטרולוגית התאמה אסטרולוגית
בודקים התאמה אסטרולוגית במחשבון אסטרולוגיה
פרופיל מזלות פרופיל מזלות
מאפייני מזלות אסטרולוגים לפי תאריך הלידה
הורוסקופ שבועי תחזית שבועית
תחזית אסטרולוגית לכל גלגל המזלות. מה צופים הכוכבים.
הורוסוקופ. יום הלידה באיזה יום נולדת
מהו יום הלידה שלך?
קלף טארוט ואסטרולוגיה התיקון הקבלי שלך
מה התיקון והיעוד שלך על פי תורת הקבלה
קלף טארוט ואסטרולוגיה צבע המזל שלך
הצבע שמאפיין את המזל שלך ומה הוא מסמל
נומרולוגיה וטארוט
מחשבון נומרולוגיה
מחשבון נומרולוגיה לפי תאריך לידה
מחשבון נומרולוגיה
מחשבון נומרולוגיה - קריסטל המזל שלך
מחשבון נומרולוגיה
מחשבון אהבה נומרולוגי
מחשבון נומרולוגיה - קלף טארוט
מחשבון אהבה התאמה נומרולוגית לפי שם
פתיחה יומית בקלפי טארוט
פרישת טארוט און ליין
פרישת טארוט און ליין, לכל מצב בחיים
רוחניות
עוגיית מזל יומית
משפטי חשיבה חיובית
מנטרה יומית לחיבור לשפע והגשמה
   
בריאות ודיאטה
מחשבוני קלוריות ודיאטה
מחשבון BMI משקל אופטימאלי
מחשבון שריפת קלוריות
מחשבון קלוריות - חישוב אחוזי שומן בגוף
מחשבון קלוריות יומי - מחשבון BMR
מחשבון תזונה - יש לך גוף אגס או גוף תפוח
   
 
  • שליחת דף זה לחבר שליחת דף זה לחבר
  • גרסה להדפסה גרסה להדפסה


עוד באותו נושא:

אילנה הראל

דרג תוכן עמוד זה

0