-



  עקרב   שלישי   
:




      >
  












 
?
,






. .
.
?




-

-

,
   
   
BMI
-
- BMR
-
   
 

 : - .
 








BMI


 




















/

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 




I   I   I

: Goodee I I I